Spis treści

DVD 1

I. Podstawy

01. Kim jest człowiek?
02. Co to jest dusza?
03. Jaka jest różnica między wiarą a wiedzą?
04. Co to znaczy "wierzyć w Boga?"
* 05. Czy istnieje dowód na istnienie Boga?
* 06. Co to są cuda?
* Bonus 1. Dlaczego ateiści się mylą?
* Bonus 2. Czy ateizm prowadzi do lepszego świata?

II. Objawienie

07. Dlaczego Bóg się objawia?
08. W jaki sposób Bóg się objawił?
09. W jaki sposób przekazywane jest Objawienie?
10. Z jakich części składa się Biblia?
11. Kto zdecydował o tym, co jest w Biblii?

III. Bóg

12. Kim jest Bóg?
* 13. Czy Bóg naprawdę jest wszechmocny?
* 14. Czy Bóg naprawdę jest niezmienny?
* 15. Czy Bóg jest starszym mężczyzną z długą brodą?
16. Co to znaczy, że Bóg jest Trójjedyny?
17. W jaki sposób można podsumować wiarę w Trójcę?
* 18. Jak możemy zrozumieć Trójcę?
19. Jakie mamy ilustracje Trójcy Świętej?
20. Co to znaczy, że Bóg jest Miłością?

IV. Stworzenie

21. Czym jest Stworzenie według Kościoła?
22. Czy istnieje sprzeczność między wiarą a nauką?
23. Czy istnieje sprzeczność między biblijnym opisem stworzenia a teorią ewolucji?
24. Czym jest zło?
25. Co to jest upadek człowieka i grzech pierworodny?
26. Czy diabeł istnieje?

V. Zbawienie

27. Kim był Jezus?
28. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?
29. Dlaczego Jezus przyszedł na świat 2000 lat temu?
30. Jak żył Jezus?
31. W jaki sposób Jezus różni się od założycieli innych religii?
32. W jaki sposób Jezus zbawił nas na krzyżu?
33. W jaki sposób dociera do nas łaska zbawienia?

DVD 2

VI. Uświęcenie
34. Co to jest łaska?
35. W jaki sposób otrzymujemy i wzrastamy w łasce?
36. Co to jest chrzest?
37. Co to jest bierzmowanie?
38. Co to jest Eucharystia?
39. Co to jest Msza Święta?
40. Z jakich części składa się Msza?
41. Co to są grzechy?
42. Co to jest 10 przykazań?
43. Co to jest 7 grzechów głównych?
44. Co to jest spowiedź?
45. Co to jest namaszczenie chorych?
46. Kto to jest kapłan katolicki?
47. Jakie są stopnie sakramentu święceń?
48. Co to jest małżeństwo?
* 49. Co to jest sex?
* 50. Co o moralności seksualnej mówi Kościół?

VII. Wspólnota Świętych

51. Kto to jest Duch Święty?
52. Co to jest Kościół?
53. Jakie są cztery cechy Kościoła?
54. Dlaczego Kościół w ogóle istnieje?
55. Jaka jest struktura Kościoła?
56. Kim są mnisi, zakonnice i czym są zakony?
57. Co i ile?
* 58. Krytyka Kościoła
59. Dlaczego katolicy wzywają wstawiennictwa świętych?
60. Kim jest Maryja?

VIII. Rzeczy ostateczne

61. Co dzieje się na końcu naszego życia?
62. Co będziemy robić w niebie?
63. Co to jest czyściec?
64. Co to jest piekło?

IX. Życie w wierze

65. Kim jest człowiek w świetle wiary?
66. Czy wszyscy są wezwani do świętości?
* 67. Co to są cnoty?
68. Co to jest modlitwa?
69. Jaka jest rola ciała w modlitwie?
70. O co modlimy się w modlitwie „Ojcze nasz”?

odcinek 3

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 8

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 16

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 19

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 22

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 27

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 31

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 41

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 46

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 54

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 57

3MC - 3 Minute Catechism

odcinek 62

3MC - 3 Minute Catechism