Info (1/4)

Co to jest „3MC”?

„3MC” to skrót od „3 Minute Catechism“ (trzyminutowy katechizm). Materiał ten ma na celu wyjaśnienie wiary katolickiej, w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego oraz nauczanie wybitnych teologów. Jego treści prezentowane są w sposób prosty i zwięzły, aby dzięki temu mógł trafić do jak najszerszego grona odbiorców.

Oczywiście 3MC nie odpowie na wszystkie pytania. Należy także liczyć się z uproszczeniami, które zostały wymuszone poprzez wybrany format prezentacji. Zaleca się, aby przedstawione treści zostały pogłębione w dalszych dyskusjach, z wykorzystaniem innych źródeł (Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Youcat etc.).

3MC - 3 Minute Catechism - SHORT TRAILER

Trailer Dramatic

Dostępny na:

3MC - 3 Minute Catechism - EPIC TRAILER

Trailer Epic

Dostępny na:

3MC - 3 Minute Catechism - MAKING OF

Making of 3MC

Dostępny na: